PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Årsstämman i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") den 21 april 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Cell Impacts bolagsordning innebärande borttagande av aktieslaget A-aktier. Bolagets B-aktier kommer därmed vara ordinarie aktier. Aktiens röstvärde har även ändrats från 1/10 röst per aktie till 1 röst per aktie.

Aktiens namn på Nasdaq First North Growth Market kommer att ändras från Cell Impact B till Cell Impact och aktiens kortnamn kommer att ändras från CI B till CI. Aktiens nya ISIN-kod kommer bli SE0017885379.

Avstämningsdag för bytet är den 12 maj 2022. Sista dag för handel med aktiens nuvarande namn, kortnamn och ISIN-kod är den 10 maj 2022. Första dag för handel med nytt namn, kortnamn och ISIN-kod är den 11 maj 2022. 

De nya aktierna kommer synas på aktieägares konto den 13 maj 2022. Det här är ett administrativt ärende och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder på grund av detta.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2022-05-06
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220506_2.pdf

Download
PDF
2022-05-06
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2022-05-06
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220506_2.pdf

Ladda ner
PDF
2022-05-06
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more
2022-11-04 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports third quarter results: Product and production adjustments result in temporarily lower sales

Read more
2022-08-30 16:14
REG
MAR

Cell Impact Forming™ demonstration line to be installed in Japan

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
2022-11-04 9:03
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Produkt och produktionsomställning har lett till tillfälligt lägre försäljning

Read more
2022-08-30 16:14
REG
MAR

Cell Impact Forming™ demonstrationslinje installeras i Japan

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av