PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact ändrar datum för publicering av delårsrapport för första kvartalet 2019

2019-03-11 9:04
REG
MAR

Nytt datum är tisdagen den 23 april 2019 istället för som tidigare meddelat 7 maj.

För mer information kontakta:
Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com

IR-kontakt
Pär Teike, VD
paer.teike@cellimpact.com 
+46 73-024 06 84

Files for download
PDF
2019-03-11
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-11.pdf

Download
PDF
2019-03-11
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-03-11
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-11.pdf

Ladda ner
PDF
2019-03-11
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till
tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av