PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact ändrar datum för publicering av delårsrapport för första kvartalet 2019

2019-03-11 9:04
REG
MAR

Nytt datum är tisdagen den 23 april 2019 istället för som tidigare meddelat 7 maj.

För mer information kontakta:
Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com

IR-kontakt
Pär Teike, VD
paer.teike@cellimpact.com 
+46 73-024 06 84

Files for download
PDF
2019-03-11
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-11.pdf

Download
PDF
2019-03-11
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-03-11
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-11.pdf

Ladda ner
PDF
2019-03-11
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till
tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av