PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact annonserar ny strategi i Japan

2020-12-03 8:54
REG
MAR

År 2019 meddelade Cell Impact (Nasdaq First North Growth Market: CI B) och japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) att de tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU, se pressmeddelande daterat 2019-08-29) för att undersöka möjligheterna till ett samarbete om internationell affärsutveckling. Den 3 december, efter en årslång förstudie, beslutade NKC och Cell Impact gemensamt att det inte förelåg tillräckliga gemensamma synergier för att motivera ett djupare samarbete. NKC kommer att förbli en högt värderad möjlig partner inför framtida affärsmöjligheter.

Som en konsekvens startar Cell Impact ett eget dotterbolag i Japan för pågående projekt och lokal försäljning. Det nya bolaget, Cell Impact Japan, kommer att ligga i Tokyo och förväntas starta sin affärsverksamhet under första kvartalet 2021.

Mr. Shigeru Nakagawa, för närvarande New Business Development Director för NKC Japan, har utsetts till verkställande direktör för det nya bolaget. Mr. Nakagawa har varit ansvarig för NKC:s och Cell Impacts gemensamma utvecklingsinitiativ i Japan under de två senaste åren.

- Jag har verkligen uppskattat att arbeta med Mr. Nakagawa under denna spännande period, och jag är oerhört glad över att han har accepterat positionen som verkställande direktör för Cell Impacts japanska dotterbolag. Mr. Nakagawa kommer att skapa kontinuitet i de projekt vi redan har inlett i Japan, som är en av världens snabbaste och mest lovande marknad för bränsleceller, säger Pär Teike, verkställande direktör för Cell Impact.

- Jag skulle vilja tacka teamet på NKC för deras arbete som har lett till så goda resultat för Cell Impact i Japan. Jag ser nu fram emot att börja arbeta på Cell Impact, som jag tror har en mycket viktig roll att spela på den snabbt expanderande marknaden för ren energi från bränsleceller och vätgas, säger Mr. Nakagawa.

Bolaget kommer snart att börja rekrytera för att säkerställa Cell Impacts långsiktiga affärsutveckling i Japan.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-12-03
Cell_Impact_PressRelease_SE_20201203.pdf

Download
PDF
2020-12-03
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-12-03
Cell_Impact_PressRelease_SE_20201203.pdf

Ladda ner
PDF
2020-12-03
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av