PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2020

2020-08-06 10:36
REG
MAR

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 4,8 MSEK (4,0).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,3 MSEK (-12,1).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -13,8 MSEK (-12,7).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,30 SEK (-0,50).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 58,4 MSEK (66,1) eller 1,13 SEK per aktie (1,49).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 73 % (80).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 MSEK (-5,4).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 34,3 MSEK (44,9).
 • Den pågående Corona-pandemin har ökat osäkerheten kring bolagets försäljningsutveckling och tidpunkten för den acceleration i efterfrågan vi förväntar oss. Styrelsen har därför beslutat att skjuta fram de sedan tidigare kommunicerade finansiella målen för 2021 och 2023 till 2022 respektive 2024.

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-04-16 | Cell Impacts årsstämma genomförs och tre nya styrelsemedlemmar väljs; Robert Sobocki, Börje Vernet och Anna Frick.
 • 2020-04-17 | Japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) beställer formningsverktyg och produktion av flödesplattor i en order värd 2,9 MSEK.
 • 2020-06-08 | Cell Impact meddelar att företagets huvudpatent nu är beviljat i alla länder där företaget sökt skydd.
 • 2020-06-22 | Cell Impact tillförs 38,4 MSEK före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner.

Läs rapporten online: www.cellimpact.com/investor-relations/ och klicka på Finansiella rapporter.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-08-06
Cell_Impact_2020Q2_F.pdf

Download
PDF
2020-08-06
Download
PDF
2020-08-06
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200806.pdf

Download
PDF
2020-08-06
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-08-06
Cell_Impact_2020Q2_F.pdf

Ladda ner
PDF
2020-08-06
Download
PDF
2020-08-06
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200806.pdf

Ladda ner
PDF
2020-08-06
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av