PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

2021-02-19 9:12
REG
MAR

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 8,9 MSEK (2,0). Ackumulerade intäkter t o m fjärde kvartalet uppgick till 29,3 MSEK (11,9) vilket ger en tillväxt om 146 % för helåret.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,3 MSEK (-16,9). Ackumulerade rörelseresultatet t o m fjärde kvartalet uppgick till -43,1 MSEK (-47,4).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12,5 MSEK (-17,0).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,21 SEK (-0,37).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 201,9 MSEK (45,0) eller 3,43 SEK per aktie (0,99).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 83 % (78 %).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,3 MSEK (-11,0).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 151,9 MSEK (16,9).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-10-06 | Cell Impact genomför en riktad nyemission om 175 miljoner kronor.
 • 2020-10-13 | Cell Impact inviger ny fabrik för flödesplattor i Karlskoga.
 • 2020-12-03 | Cell Impact annonserar ny strategi i Japan.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2021-02-19
Cell_Impact_PressRelease_SE_20210219.pdf

Download
PDF
2021-02-19
Download
PDF
2021-02-19
Cell_Impact_2020Q4_SE_F.pdf

Download
PDF
2021-02-19
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2021-02-19
Cell_Impact_PressRelease_SE_20210219.pdf

Ladda ner
PDF
2021-02-19
Download
PDF
2021-02-19
Cell_Impact_2020Q4_SE_F.pdf

Ladda ner
PDF
2021-02-19
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av