PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet: ökad försäljning

2022-02-18 6:03
REG
MAR

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 21,0 MSEK (8,9). Ackumulerade intäkter t o m fjärde kvartalet uppgick till 81,8 MSEK (29,3) vilket ger en tillväxt om 179 % för helåret.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -25,7 MSEK (-12,3). Ackumulerade rörelseresultatet t o m fjärde kvartalet uppgick till -78,0 MSEK (-43,1).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -26,5 MSEK (-12,5).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,44 SEK (-0,21).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 142,6 MSEK (201,9) eller 1,89 SEK per aktie (3,43).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 60 % (83 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -31,5 MSEK (-22,3).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 28,6 MSEK (151,9).

Väsentliga händelser under perioden

  • 2021-11-29 | Styrelsen i Cell Impact har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 349 miljoner kronor.
  • 2021-12-27 | Cell Impact meddelar slutgiltigt utfall av den fullt garanterade företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2022-02-18
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220218.pdf

Download
PDF
2022-02-18
Download
PDF
2022-02-18
Cell_Impact_2021Q4_SE_F.pdf

Download
PDF
2022-02-18
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2022-02-18
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220218.pdf

Ladda ner
PDF
2022-02-18
Download
PDF
2022-02-18
Cell_Impact_2021Q4_SE_F.pdf

Ladda ner
PDF
2022-02-18
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Latest press releases

2022-06-09 10:03
REG
MAR

Cell Impact Japan Inc. receives development order worth SEK 1.6 million

Read more
2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-06-09 10:03
REG
MAR

Cell Impact Japan Inc. får utvecklingsorder på 1,6 miljoner SEK

Read more
2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av