PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet 2021

2021-05-07 10:06
REG
MAR

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 12,1 MSEK (7,1), vilket ger en tillväxt om 70 % för kvartalet.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 MSEK (-11,5).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -14,7 MSEK (-11,5).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,25 SEK (-0,25).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 187,2 MSEK (33,6) eller 3,18 SEK per aktie (0,74).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 % (71 %).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 MSEK (-12,8).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 129,8 MSEK (2,7).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2021-01-12 | Cell Impact utnämner Forrest Zhang till ny chef i Kina.
 • 2021-03-12 | Cell Impact får order på 42 miljoner SEK från Plug Power för produktionsutrustning och flödesplattor.
 • 2021-03-15 | Nowogen Technology lägger order på 1,3 miljoner SEK för serieproduktion av flödesplattor.
 • 2021-03-26 | Cell Impact publicerar årsredovisning för 2020
 • 2021-03-31 | Cell Impact Japan Incs kontor öppnat.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2021-05-07
Cell_Impact_PressRelease_SE_20210507.pdf

Download
PDF
2021-05-07
Download
PDF
2021-05-07
Cell_Impact_2021Q1_SE_F.pdf

Download
PDF
2021-05-07
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2021-05-07
Cell_Impact_PressRelease_SE_20210507.pdf

Ladda ner
PDF
2021-05-07
Download
PDF
2021-05-07
Cell_Impact_2021Q1_SE_F.pdf

Ladda ner
PDF
2021-05-07
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av