PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact erhåller bryggfinansiering från huvudägare

2016-09-26 11:00
REG
MAR

Cell Impact har erhållit ett bryggfinansieringslån av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 4,5 miljoner kronor. Lånet är en del av en större finansieringslösning som Cell Impact enligt tidigare kommunikation har inlett. Syftet är att kunna öka satsningen för att ta tillvara på de affärsmöjligheter som har uppkommit på framför allt bränslecellsmarknaden.

Under den senaste tiden har det skett en markant ökad aktivitet på bränslecellsmarknaden. Tydligast är detta för Asien och framför allt Kina som via statliga stödprogram och subventioner har satt upp tydliga mål att införa miljövänliga alternativ för fordon och transportmedel i ett antal storstadsregioner. Vätgas och bränsleceller bedöms spela en huvudroll i denna påbörjade omställning vilket i sin tur har skapat affärsmöjligheter för Cell Impact och förstärkt Bolagets position. Bolaget har blivit kontaktade av flera nya aktörer på området samtidigt som dialoger och kontakter med befintliga affärsrelationer har intensifierats.

Det är med bakgrund av ovanstående som Bolagets huvudägare har beviljat bryggfinansieringslånet och möjliggör för Cell Impact att skapa en mer långsiktig finansieringslösning på ett strukturerat sätt. Lånet löper med en årliga ränta om 9 % och skall återbetalas som en del av den långsiktiga finansieringslösningen senast den 30 december 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40 mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05 jan.rynning@gronberg.se

Files for download
PDF
2016-09-26
Cell_Impact_Pressrelease_2016-09-26.pdf

Download
PDF
2016-09-26
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-09-26
Cell_Impact_Pressrelease_2016-09-26.pdf

Ladda ner
PDF
2016-09-26
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2016 kl. 09:00 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av