PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact erhåller bryggfinansiering på 10 MSEK

2018-12-05 15:30
REG
MAR

Cell Impact ABs (publ) huvudägare Östersjöstiftelsen har utfärdat en brygg-finansiering i syfte att säkerställa bolagets likviditetsbehov. Lånet är på 10 miljoner kronor och ställs ut mot en fast ränta om 8 procent.

- Det känns tryggt att vi nu säkrat möjligheten att hantera våra växande kund-engagemang under första och andra kvartalet nästa år, säger Pär Teike, VD. Finansieringen ger också styrelse och ledning möjlighet att fokusera på den viktiga kapitalanskaffningsprocess vi samtidigt genomför för att kunna växa och möta den ökande efterfrågan vi ser på våra produkter.

För mer information kontakta:

Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-12-05
Cell_Impact_Pressrelease_2018-12-05.pdf

Download
PDF
2018-12-05
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-12-05
Cell_Impact_Pressrelease_2018-12-05.pdf

Ladda ner
PDF
2018-12-05
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-12-05 kl. 14:30 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av