PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact erhåller ramorder från kinesiskt bränslecellsbolag

2016-11-16 15:19
REG
MAR

Cell Impact har erhållit en ramorder från en kinesisk kund för leverans av bipolära plattor (flödesplattor) i metall. Ordern har, beroende på bipolära plattornas omfång, ett bedömt värde om ca 2 MSEK. Första leveransen kommer att ske redan i slutet av innevarande månad, och ordern beräknas vara slutlevererad vid halvårsskiftet 2017.

Ramordern är en fortsättning på den tidigare publicerade ordern för ca ett år sedan på flödesplattor till en fordonsapplikation ämnad för den expansiva asiatiska marknaden. Vår förhoppning är att ordern kommer att följas av en större ramorder för leverans under andra halvåret 2017 och framåt.

Ordern är ett led i Bolagets erbjudande att kunna erbjuda kvalitativa flödesplattor för den globala marknaden, och i synnerhet till den expansiva kinesiska marknaden. Flödesplattorna kommer att produceras i vår nya produktionslinje i Karlskoga.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@telia.com

Files for download
PDF
2016-11-16
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-16.pdf

Download
PDF
2016-11-16
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-11-16
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-16.pdf

Ladda ner
PDF
2016-11-16
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 14:20 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B).
Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av