PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact får genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor

2019-10-02 12:30
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) har fått en order avseende serieproduktion och leverans av flödesplattor med start i sista kvartalet 2019 till en befintlig kund på den nordamerikanska marknaden. Det totala ordervärdet under startåret 2019 och halva 2020 uppgår till MSEK 10,4.

Ordern är den största någonsin i bolagets historia och följer som ett resultat av den tidigare rapporterade kvalificeringen PPAP, Production Part Approval Process, av Cell Impact som leverantör (se delårsrapport 2018-11-06). Leveransen omfattar serieproduktion och löpande leverans av en komplex flödesplatta för en vätgasbaserad bränslecell.

Serieproduktion och leverans påbörjas i oktober 2019 med efterföljande månatliga leveranser med tilltagande volym. I linje med kundens marknadsplaner bedömer Cell Impact att det finns en betydande potential i denna produkt och att det finns goda möjligheter till uppföljningsorder under 2020 och flera år framåt.

- Det här är en stor dag för Cell Impact och ett genombrott för bolaget efter många år av utvecklingsarbete. Ordern bekräftar att vår kunskap och tillverkningsteknologi är konkurrenskraftig, säger Pär Teike, vd för Cell Impact.

- Ordern ligger i linje med vår strategi att bli en global leverantör av flödesplattor, fortsätter Pär Teike. Vi förblir ödmjuka inför uppgiften att leverera denna order och samtidigt skala upp vårt företag, men det här är också startskottet på en spännande tillväxtresa för oss i en marknad där efterfrågan på fossilfria drivmedel ökar.

2019-10-02

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-10-02 kl. 10:30 CET.

Files for download
PDF
2019-10-02
Cell_Impact_Pressrelease_2019-10-02.pdf

Download
PDF
2019-10-02
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-10-02
Cell_Impact_Pressrelease_2019-10-02.pdf

Ladda ner
PDF
2019-10-02
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att kostnadseffektivt tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av