PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact får kinesisk beställning på flödesplattor

2018-11-27 16:45
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd SEK 2 300 000 för produktion av bipolära flödesplattor till det kinesiska bolaget Beijing Nowogen Technology Company Limited. Leverans är planerad till första kvartalet 2019 och omfattar verktygsdesign samt leverans av prototypserier.

Nowogen grundades 2010 och har produktionsanläggningar på flera kontinenter. Företaget utvecklar högeffektiva bränslecellsstackar och relaterade produkter med fokus på den kinesiska marknaden.

- Denna beställning, i konkurrens med andra leverantörer, är ytterligare en stark indikation på att Cell Impacts unika formningsteknologi är konkurrenskraftig, säger Pär Teike, VD. Vi ser detta som ett första viktigt steg i ett samarbete mellan bolagen och gör bedömningen att den kommer att kunna följas av ytterligare beställningar om utvärderingen av flödesplattorna är tillfredställande.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-11-27
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-27.pdf

Download
PDF
2018-11-27
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-11-27
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-27.pdf

Ladda ner
PDF
2018-11-27
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 2018-11-27 kl. 15:45 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av