PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact får order på utveckling av flödesplattor

2017-12-27 10:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd SEK 800 000 på utveckling och produktion av bipolära flödesplattor till en tillverkare med en ledande marknadsposition. Leverans är planerad till första kvartalet 2018.

Arbetet omfattar utveckling och utvärdering av en prototypserie och är resultatet av en längre tids kontakter mellan företagen.

"Det här är en viktig och glädjande order. Om utvärderingen av prototypserien faller väl ut kan detta vara ett första steg i ett långsiktigt samarbete mellan våra respektive företag", säger Pär Teike, VD, Cell Impact.

För mera information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2017-12-27
Cell_Impact_Pressrelease_2017-12-27.pdf

Download
PDF
2017-12-27
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-12-27
Cell_Impact_Pressrelease_2017-12-27.pdf

Ladda ner
PDF
2017-12-27
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av vätgasdrivna bränsleceller. Företaget använder en egen patenterad pressteknik baserad på adiabatisk (high velocity) pressning vilket möjliggör en högre energidensitet jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är listat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2017 kl. 09.00 CET.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av