PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact förstärker ledning och aktivitet i Europa

2018-01-12 10:00
REG
MAR

Användandet av bränsleceller intensifieras i Europa och därför har Cell Impact AB (publ) beslutat att öka närvaron på denna marknad. Bolaget har därför rekryterat Achim Zeiss som Area Manager Europe till Cell Impacts ledningsgrupp från den 8 januari 2018.

Achim kommer att ansvara för Cell Impacts försäljning av kunnande och produktion av flödesplattor till den europeiska marknaden med stort fokus på Tyskland. Genom sitt välutvecklade nätverk och byggande av partnerrelationer kommer Achim att ansvara för affärsutvecklingen i Europa, men även bidra till vidareutvecklingen av Cell Impacts unika produktionsmetod för avancerade flödesplattor.

- Jag ser fram emot att få vara del av den spännande utveckling vi nu ser för bränslecellsteknik inom en rad områden. Med effektivare teknologi och lägre produktionskostnader ser jag ett ökat intresse för bränsleceller inom en rad applikationsområden, t ex materialhantering, bussar, tåg, lastbilar men även inom bilindustrin. För mig personligen känns det också oerhört positivt att få vara med och vidareutveckla denna typ av miljövänlig energikälla för framtida generationer, säger Achim Zeiss.

- Med sin tekniska kompetens, och över 30 års erfarenhet av försäljning till den tyska bilindustrin, är Achim ett mycket uppskattat tillskott till Cell Impacts ledning och med hans stöd ser jag möjligheten att öka tempot i att leverera både produkter och produktionskunnande för den nya generationen av mycket effektiva bränsleceller, säger Pär Teike, VD.

För mera information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-01-12
Cell_Impact_Pressrelease_2018-01-12_Svenska.pdf

Download
PDF
2018-01-12
Download
JPG
2018-01-12
Cell_Impact_Achim_Zeiss.jpg

Download
JPG
2018-01-12
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-01-12
Cell_Impact_Pressrelease_2018-01-12_Svenska.pdf

Ladda ner
PDF
2018-01-12
Download
JPG
2018-01-12
Cell_Impact_Achim_Zeiss.jpg

Ladda ner
JPG
2018-01-12
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av