PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact går in i ny fas med serietillverkning av nyutvecklad flödesplatta till Nordamerika

2019-03-18 15:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) har blivit vald som leverantör av en nyutvecklad flödesplatta till ett ledande innovativt nordamerikanskt bränslecellsföretag. Ordern följer som ett resultat av en av de tidigare rapporterade produktkvalificeringar som kunden genomförde under hösten 2018.

Det initiala ordervärdet understiger en halv miljon kronor men Cell Impact gör bedömningen att kommande beställningar inom den närmaste 12-månadersperioden kommer att öka väsentligt som ett resultat av kundens försäljningsframgångar.  

- Ordern är viktig eftersom den representerar en ny fas för Cell Impact där design och verktygsprojekt resulterar i en produkt för serietillverkning, vilket är i linje med vår strategi att bli en betydande global leverantör av flödesplattor till bränslecellsindustrin. Beställningen visar att vår produktionsteknologi, och vår kunskap kring design av flödesplattor, utgör ett attraktivt erbjudande på den växande marknaden för vätgasdrivna bränsleceller som klimatvänlig energikälla, säger Pär Teike, VD.

För mera information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2019-03-18
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-18.pdf

Download
PDF
2019-03-18
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-03-18
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-18.pdf

Ladda ner
PDF
2019-03-18
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact ar noterat pa Nasdaq First North och Erik Penser Bank ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-03-18 kl. 14:00 CET.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av