PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact informerar om omvandling av BTA till aktier

2018-04-17 18:45
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare samt en riktad emission som beslutades av styrelsen den 26 januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2017. 

Aktier i företrädesemissionen

Sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 20 april 2018. BTA omvandlas sedan till B-aktier vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 26 april 2018.

Aktier i den riktade emissionen

De BTA som erhölls i samband med den riktade emissionen är inte upptagna till handel men kommer att omvandlas till B-aktier vid samma tillfälle som de BTA som erhölls i samband med företrädesemissionen.

Den riktade emissionen tecknades fullt ut och företrädesemissionen tecknades till 85,1 procent. Cell Impact tillfördes därmed 46,0 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 5,4 MSEK. Emissionerna är nu registrerade hos Bolagsverket.

Bolaget kommer efter omvandling av 4 381 218 BTA ha 17 910 696 B-aktier. Antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 217 800. Efter omvandling av BTA till B-aktier kommer totala antalet aktier i Cell Impact att uppgå till 18 128 496.

ISIN-kod för B-aktie i Cell Impact, kortnamn CI B: SE0005003217

ISIN-kod för BTA i Cell Impact, kortnamn CI BTA B: SE0010921619

För mer information kontakta:

Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Files for download
PDF
2018-04-17
Cell_Impact_Pressrelease_2018-04-17.pdf

Download
PDF
2018-04-17
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-04-17
Cell_Impact_Pressrelease_2018-04-17.pdf

Ladda ner
PDF
2018-04-17
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av