PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact informerar om VD-byte och från mässan i Beijing

2017-09-07 12:30
REG
MAR

Som tidigare kommunicerats den 10 mars i år kommer Pär Teike att senast i september tillträda som ny VD för Cell Impact. Hans första arbetsdag blir den 11 september. Pär kommer närmast från en befattning som VD för Elos Medtechs kinesiska dotterbolag Elos Medtech Tianjin Co, Ltd, och flyttar nu hem till Sverige. Nuvarande VD Mats Wallin kvarstår i Bolaget som vice VD och kommer att fortsätta att bidra med sin mångåriga erfarenhet och kunskap till verksamheten.

Cell Impact har under föregående vecka tillsammans med sin samarbetspartner AP&T ställt ut på China International Hydrogen and Fuel Cell Exhibition & Conference 2017 i Beijing. Under mässan noterade Bolaget ett fortsatt ökat intresse i Kina för såväl bränsleceller som för Cell Impacts erbjudande och verksamhet. Bolagens gemensamma monter blev välbesökt av både gamla och nya kundkontakter där ett flertal affärsmöjligheter skapades. Parallellt med utställningen anordnades en konferens, där Martin Skrikerud, CTO på Cell Impact, höll en uttömmande presentation om Efficient Manufacturing of Bipolar Plates - from Prototypes to High Volume Manufacturing inför ett fullsatt auditorium.

"Utfallet från mässan överträffade våra förväntningar. Vi är förhoppningsfulla att de nya kontakterna kommer att leda till prototyporder före innevarande års utgång. Mot bakgrund av ovanstående lämnar jag nu med glädje över VD-rodret till Pär Teike på måndag och önskar honom lycka till i hans nya roll", säger Mats Wallin.

"Jag är mycket glad över möjligheten att få leda Cell Impact och tillsammans med mina nya kollegor ta Bolagets unika teknik till marknad. Jag hoppas att min bakgrund ifrån såväl produktion som försäljning på internationella marknader, och Asien i synnerhet, ska kunna göra Cell Impact till en framgångsrik leverantör till framförallt bränslecellsindustrin och på så vis lämna ett bidrag till kampen mot klimatförändringen", kommenterar Pär Teike.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 00 07
tove.langlet@nordellpartner.com

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 10:30 CET.

Files for download
PDF
2017-09-07
Cell_Impact_Pressrelease_2017-09-07.pdf

Download
PDF
2017-09-07
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-09-07
Cell_Impact_Pressrelease_2017-09-07.pdf

Ladda ner
PDF
2017-09-07
Download

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank AB www.penser.se

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av