PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact inviger ny fabrik för flödesplattor i Karlskoga

2020-10-13 12:07
REG
MAR

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) meddelar att den nya produktionsanläggningen i Karlskoga, Brickegården, nu är igång med produktion av flödesplattor. Med en välfylld kassa ökar nu bolaget tempot för att positionera sig som en global volymleverantör till den växande bränslecellsindustrin.

Den nya fabriken kommer nu att utrustas med de speciella maskiner som krävs för att tillverka högkvalitativa flödesplattor baserat på Cell Impacts produktionsmetod Cell Impact Forming™ som bygger på Cell Impacts patenterade metod för höghastighetsforming. I fabriken finns även utrustning för att skära, svetsa och läckagetesta bipolära flödesplattor. På sikt kommer fabriken att växa för att bli en av världens mest automatiserade och högpresterande anläggningar.

- Mycket av vårt fokus har varit på att iordningställa lokalerna, flytta vår befintliga maskinpark och installera en del ny utrustning, säger Tord Lätt, operativ chef på Cell Impact. Nu är nästa steg att starta projekt kring automation för att gradvis öka vår kostnadseffektivitet och kapacitet.

- Det känns härligt att äntligen ha flyttat till nya fina lokaler, säger Pär Teike, vd på Cell Impact. En större produktionsyta är viktig för våra kunder och prospekt. Det skapar förtroende för oss som en leverantör som kan växa. Efter förra veckans lyckade aktieemission på 175 miljoner kronor har vi nu möjlighet att öka vår produktionskapacitet.

- I mitt tidigare arbete inom lastbilsindustrin har jag följt utvecklingen av alternativa drivmedel, säger Robert Sobocki, styrelseordförande i Cell Impact. Nu står vi inför en tydlig brytpunkt då bränsleceller kommer att spela en betydande roll att via eldrift skapa miljövänliga logistiklösningar, framförallt för tunga och långa transporter.

Bifogade bilder:

  1. En maskin för höghastighetsformning
  2. Lasermaskiner som används för produktion av flödesplattor
  3. Cell Impacts ledningsgrupp (fr v); Stefan Axellie (CFO), Tord Lätt (COO), Pär Teike (CEO), Anders Öberg (CTO).

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
JPG
2020-10-13
3_Cell_Impact_Management.jpg

Download
JPG
2020-10-13
Download
JPG
2020-10-13
2_Laser_machines.jpg

Download
JPG
2020-10-13
Download
Nedladdningsbara filer
JPG
2020-10-13
3_Cell_Impact_Management.jpg

Ladda ner
JPG
2020-10-13
Download
JPG
2020-10-13
2_Laser_machines.jpg

Ladda ner
JPG
2020-10-13
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av