PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact Japan Inc får order på 5,3 miljoner SEK

2021-07-05 17:06
REG
MAR

Ordern omfattar utveckling av verktyg och prototyptillverkning av flödesplattor. Leverans beräknas till tredje kvartalet 2021. Ordern är en fortsättning på tidigare initierade aktiviteter inom ramen för partnerskapet med NKC Japan.

Sedan 2021 hanteras alla japanska marknadsaktiviteter direkt av Cell Impact Japan Inc (se pressmeddelanden 3 december 2020 och 31 mars 2021).

- Jag är mycket nöjd med att kunna bygga vidare på de utvecklingsaktiviteter som etablerades inom ramen för partnerskapet med NKC Japan, säger Shigeru Nakagawa, Managing Director för Cell Impact Japan

- Den japanska marknaden är en av världens mest krävande och långsiktig kontinuitet är viktigt. Jag är därför glad att Cell Impact får den här ordern eftersom den bygger på våra tidigare genomförda utvecklingsaktiviteter. Genom vårt nyetablerade japanska bolag, och ett starkt engagemang för den japanska marknaden, visar den här ordern att vi gör betydande framsteg, säger Pär Teike, vd på Cell Impact AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Files for download
PDF
2021-07-05
Cell_Impact_PressRelease_SE_20210705.pdf

Download
PDF
2021-07-05
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2021-07-05
Cell_Impact_PressRelease_SE_20210705.pdf

Ladda ner
PDF
2021-07-05
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av