PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact Japan Inc. får utvecklingsorder på 1,6 miljoner SEK

2022-06-09 10:03
REG
MAR

Cell Impact AB:s (Nasdaq First North GM: CI) helägda dotterbolag Cell Impact Japan Inc. har fått en order värd 1.6 MSEK. Ordern omfattar ett projekt för designutveckling av en flödesplatta och inkluderar produktion av prototypplattor. Det är en fortsättning på tidigare etablerade aktiviteter i Japan och leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2022.

Som en del av ett större utvecklingsprogram kommer projektet att utnyttja en mindre version av Cell Impact Forming™-utrustning, med låg verktygskostnad och en jämförelsevis kort produktionscykel. Det får som resultat att kunden kan nå sina utvecklingsmål till potentiellt lägre kostnad och på kortare tid.

- Jag är väldigt nöjd för den här ordern eftersom den visar på kontinuiteten i våra aktiviteter i Japan, kommenterar Shigeru Nakagawa, Managing Director för Cell Impact Japan Inc.

Sedan 2021 hanteras alla marknadsaktiviteter i Japan av Cell Impact Japan Inc.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.
Shigeru Nakagawa, Managing Director, Cell Impact Japan Inc., +81 90 6831 1866 eller shigeru.nakagawa@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2022-06-09
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220609.pdf

Download
PDF
2022-06-09
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2022-06-09
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220609.pdf

Ladda ner
PDF
2022-06-09
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av