PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact Japan Inc. får utvecklingsorder på 1,6 miljoner SEK

2022-06-09 10:03
REG
MAR

Cell Impact AB:s (Nasdaq First North GM: CI) helägda dotterbolag Cell Impact Japan Inc. har fått en order värd 1.6 MSEK. Ordern omfattar ett projekt för designutveckling av en flödesplatta och inkluderar produktion av prototypplattor. Det är en fortsättning på tidigare etablerade aktiviteter i Japan och leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2022.

Som en del av ett större utvecklingsprogram kommer projektet att utnyttja en mindre version av Cell Impact Forming™-utrustning, med låg verktygskostnad och en jämförelsevis kort produktionscykel. Det får som resultat att kunden kan nå sina utvecklingsmål till potentiellt lägre kostnad och på kortare tid.

- Jag är väldigt nöjd för den här ordern eftersom den visar på kontinuiteten i våra aktiviteter i Japan, kommenterar Shigeru Nakagawa, Managing Director för Cell Impact Japan Inc.

Sedan 2021 hanteras alla marknadsaktiviteter i Japan av Cell Impact Japan Inc.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.
Shigeru Nakagawa, Managing Director, Cell Impact Japan Inc., +81 90 6831 1866 eller shigeru.nakagawa@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2022-06-09
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220609.pdf

Download
PDF
2022-06-09
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2022-06-09
Cell_Impact_PressRelease_SV_20220609.pdf

Ladda ner
PDF
2022-06-09
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2022-06-09 10:03
REG
MAR

Cell Impact Japan Inc. receives development order worth SEK 1.6 million

Read more
2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av