PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact och AP&T tecknar avsiktsförklaring med kinesiskt bränslecellsbolag

2016-10-17 10:45
REG
MAR

Cell Impact har med sin samarbetspartner AP&T tecknat en avsiktsförklaring med ett kinesiskt bränslecellsbolag med målsättning att ingå ett strategisk samarbetsavtal före 31 december 2016. Samarbetsavtalet kommer i ett första steg att omfatta utveckling av produktionsprocessen för flödesplattor i metall som är en de viktigaste komponenterna i en bränslecell. I ett nästa steg är avsikten att Cell Impact och AP&T skall leverera och installera produktionsutrustning för kostnadseffektiv tillverkning i höga volymer.

Det kinesiska bränslecellsbolaget har mer än 15 års erfarenhet inom forskning och utveckling av drivlinans komponenter till eldrivna personbilar, lastbilar och bussar. Bolaget innehar ett flertal patent inom området och arbetar nu målmedvetet med industrialiseringen av bränslecellsdrivna fordon. Som ett led i detta arbete har bolaget nyligen tecknat ett samarbetsavtal med en inhemsk fordonstillverkare.

Vi och AP&T ser avsiktsförklaringen i ljuset av den mycket snabba utvecklingen i Kina inom området för det statligt styrda och generösa bidragssystemet "New Energy Vehicles", där bidragen är särskilt förmånliga för bränslecellsdrivna fordon. De kinesiska myndigheterna har i syfte att minska utsläppen av koldioxid i de största storstadsregionerna definierat ambitiösa mål att ersätta fordon med förbränningsmotor med miljövänliga alternativ. I denna omställning kan det särskilt noteras att fordon drivna på vätgas och bränsleceller kommer att spela en huvudroll. Det har i sin tur resulterat i en kraftig expansion av bränslecellstillverkare på den kinesiska marknaden, där det noteras ett kraftigt ökat intresse för produktion av flödesplattor i metall.

Cell Impact samarbetar som tidigare informerat med AP&T avseende produktionsprocessen och i synnerhet produktionslinor för flödesplattor till bränsleceller. Vi har gemensamma effektiva lösningar på hur vi skall klara av att uppfylla våra potentiella kunders mycket utmanande krav, och vi ser positivt på våra kommande möjligheter att ingå avtal att leverera såväl produktionslösningar som produktionslinor.

Det har tagit tid för bränslecellsmarknaden att komma upp i tillräckligt höga volymer som kan försvara investeringar i produktionslinor. Både AP&T och Cell Impact noterar att vårt samarbete har burit frukt och vi är väl positionerade när marknaden nu ser ut att ta rejäl fart.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ),
+ 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ),
+ 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

Files for download
PDF
2016-10-17
Cell_Impact_Pressrelease_2016-10_17.pdf

Download
PDF
2016-10-17
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-10-17
Cell_Impact_Pressrelease_2016-10_17.pdf

Ladda ner
PDF
2016-10-17
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 08:45

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av