PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact och japanska NKC förstärker samarbetet

2019-08-29 16:16
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) och den japanska industrikoncernen Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) fördjupar sitt samarbete genom att teckna ett Memorandum of Understanding (MoU) gällande internationell affärsutveckling.

Överenskommelsen sker mot bakgrund av de ökande globala investeringarna inom bränslecellsteknik där Cell Impacts tillverkningsprocess möjliggör kostnadseffektiv produktion av flödesplattor i stora volymer. Bolagen kommer att genomföra aktiviteter i syfte att identifiera internationella affärsmöjligheter där ett partnerskap mellan Cell Impact och NKC kan erbjuda ökade fördelar för kunden.

- Vätgasbaserad bränslecellsteknik är högaktuellt både i Japan och globalt och om vi skall ha en chans att stävja klimathotet behöver vi agera både proaktivt och kraftfullt. Vi ser Cell Impacts produktionsmetod för flödesplattor som en mycket intressant möjlighet för fordonsindustrin att både kunna sänka kostnader och öka produktionsvolymerna av bränsleceller, säger Mr Shigeru Nakagawa, Executive Officer, New Business Division, NKC.

- Att en större japansk underleverantörer till fordonsindustrin både vill investera och fördjupa samarbetet med oss är en stark indikation på att vi är på rätt väg, säger Pär Teike, vd Cell Impact. Vi har lärt känna NKC som en bra samarbetspartner i ett pågående projekt. I förlängningen ser vi möjligheten att med NKCs breda industriella kunnande, och djupa relationer inom fordonsindustrin, intensifiera våra säljaktiviteter mot de internationella fordonstillverkare som nu satsar miljardbelopp på att utveckla fordon baserade på vätgasteknik.

Som tidigare meddelats genomför Cell Impact en riktad nyemission om cirka SEK 5 miljoner i samband med att Memorandum of Understanding tecknas.

För mera information kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Files for download
PDF
2019-08-29
Cell_Impact_Pressrelease_2019-08-29.pdf

Download
PDF
2019-08-29
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-08-29
Cell_Impact_Pressrelease_2019-08-29.pdf

Ladda ner
PDF
2019-08-29
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att kostnadseffektivt tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact ar noterat pa Nasdaq First North och Erik Penser Bank ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se

Om NKC

NKC grundades 1924 och är världsledande inom kullagerhållare, industriella transportbandsystem och forming av stål, plast och gummidetaljer. Den årliga försäljningen ligger på cirka 1 miljard dollar och NKC har cirka 4 000 anställda. NKC har produktionsläggningar i Europa, Amerika och Asien.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-08-29 kl. 14:15 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av