PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact publicerar årsredovisning för 2017

2018-03-08 11:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.cellimpact.com.

För mer information kontakta:

Håkan Wallin, CFO, +46 70-820 65 94 eller hakan.wallin@cellimpact.com.
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-03-08
Cell_Impact_Pressrelease_2018-03-08.pdf

Download
PDF
2018-03-08
Download
PDF
2018-03-08
Cell_Impact_Arsredovisning_2017.pdf

Download
PDF
2018-03-08
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-03-08
Cell_Impact_Pressrelease_2018-03-08.pdf

Ladda ner
PDF
2018-03-08
Download
PDF
2018-03-08
Cell_Impact_Arsredovisning_2017.pdf

Ladda ner
PDF
2018-03-08
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Latest press releases

2023-05-10 9:03
REG
MAR

Intense activity and increased international interest

Read more
2023-04-20 16:35
REG
MAR

Communiqué from the Annual General Meeting 2023 of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-03-30 10:00
REG
MAR

The nomination committee's proposal for board members etc.

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-05-10 9:03
REG
MAR

Intensiv aktivitet och ökat internationellt intresse

Read more
2023-04-20 16:35
REG
MAR

Kommuniké från årsstämman 2023 i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-03-30 10:00
REG
MAR

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av