PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact rekryterar ny VD

2017-03-10 16:00
REG
MAR

Cell Impact har utsett Pär Teike till ny verkställande direktör. Pär tillträder sin befattning senast i september 2017 och efterträder Mats Wallin som varit VD sedan 2012.

Pär kommer närmast från befattningen som VD för Elos Medtechs kinesiska dotterbolag Elos Medtech Tianjin Co, Ltd. Han har en bred erfarenhet från ledande befattningar på industribolag så som Getinge och SKF. Pär har lång erfarenhet från den asiatiska marknaden, framförallt Kina och Japan, och har varit bosatt där sedan 1991. Han flyttar hem till Sverige med sin familj när han tillträder vd-rollen på Cell Impact.

Pär blir ett starkt tillskott till Cell Impacts ledning inte minst genom sin mycket gedigna erfarenhet från Kina som är Bolagets absolut viktigaste marknad i nuläget.

Nuvarande VD Mats Wallin kommer fortsätta i Bolaget i en ledande roll som vice VD.

För ytterligare information, kontakta:
Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 0007, tove.langlet@telia.com

Files for download
PDF
2017-03-10
Cell_Impact_Pressrelease_2017-03-10.pdf

Download
PDF
2017-03-10
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-03-10
Cell_Impact_Pressrelease_2017-03-10.pdf

Ladda ner
PDF
2017-03-10
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 15:00 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B).
Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank www.penser.se

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av