PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact samarbetar med stor japansk underleverantör till bilindustrin

2019-04-17 11:10
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) har fått en utvecklings- och teknikvalideringsorder på 3,4 MSEK från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) i Osaka, Japan. Ordern omfattar både ett utvecklingsprojekt av vår formningsteknologi och produktion av en mindre serie flödesplattor för utvärdering hos en ledande biltillverkare.

I beställningen ingår design av en flödesplatta och produktion av en prototypserie för att utvärdera Cell Impacts produktionsmetod för högvolymstillverkning. Om målen med projektet uppnås kommer det att resultera i en ny produktivitetsnivå och en förstärkning av en redan konkurrenskraftig tillverkningsteknik.

- Det här är en mycket signifikant order eftersom den kommer från en ledande global biltillverkare genom NKC efter en rigorös utvärdering av potentialen i vår tillverkningsmetod. Den bekräftar att Cell Impacts produktionsteknik är en kandidat för tillverkning av flödesplattor i stor volym. Om utvärderingen av vår formingsmetod faller väl ut kommer det att öppna för en betydande affärspotential på några års sikt. Vi uppskattar det utmärkta partnerskap och samarbete vi har etablerat med NKC och möjligheten att få genomföra detta projekt tillsammans med dem, säger Pär Teike, VD på Cell Impact.

För mera information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2019-04-17
Cell_Impact_Pressrelease_2019-04-17.pdf

Download
PDF
2019-04-17
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-04-17
Cell_Impact_Pressrelease_2019-04-17.pdf

Ladda ner
PDF
2019-04-17
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact ar noterat pa Nasdaq First North och Erik Penser Bank ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se.

Om NKC
NKC grundades 1924 och är världsledande inom kullagerhållare, industriella transportbandsystem och forming av stål, plast och gummidetaljer. Den årliga försäljningen ligger på cirka 1 miljard dollar och NKC har cirka 4 000 anställda. NKC har produktionsläggningar i Europa, Amerika och Asien.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-04-17 kl. 09:10 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av