PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Japanska NKC beställer verktyg och flödesplattor till utvecklingsprojekt

2020-04-17 17:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) får en order från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 2,9 MSEK för formningsverktyg och produktion av flödesplattor.

Projektet syftar till att producera en mindre serie flödesplattor för tester i en vätgasdriven bränslecell. Leverans beräknas ske under tredje kvartalet i år.

- Denna order är speciellt glädjande eftersom våra ingenjörer, i arbetet med att produktionsanpassa kundens design, blev rejält utmanade för att hantera stora design- och konstruktionsutmaningar, säger Pär Teike, vd för Cell Impact. Beställningen är ett uttryck för att vår kunskap och innovativa produktionsmetod möjliggör formning av väldigt krävande flödesplattor.

- Tillsammans med NKC går vi djupare in i krävande projekt som starkt indikerar att vår kunskap och formningsteknik har ett stort kundvärde, fortsätter Pär. Dessa projekt stärker vårt erbjudande med en produktionsteknik som kommer att leda till både billigare och effektivare bränsleceller för de fordonstillverkare som väljer att satsa på vätgasteknik.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-04-17
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200417.pdf

Download
PDF
2020-04-17
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-04-17
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200417.pdf

Ladda ner
PDF
2020-04-17
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-17 kl. 15:00 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av