PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Japanska NKC beställer verktyg och flödesplattor till utvecklingsprojekt

2020-04-17 17:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) får en order från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 2,9 MSEK för formningsverktyg och produktion av flödesplattor.

Projektet syftar till att producera en mindre serie flödesplattor för tester i en vätgasdriven bränslecell. Leverans beräknas ske under tredje kvartalet i år.

- Denna order är speciellt glädjande eftersom våra ingenjörer, i arbetet med att produktionsanpassa kundens design, blev rejält utmanade för att hantera stora design- och konstruktionsutmaningar, säger Pär Teike, vd för Cell Impact. Beställningen är ett uttryck för att vår kunskap och innovativa produktionsmetod möjliggör formning av väldigt krävande flödesplattor.

- Tillsammans med NKC går vi djupare in i krävande projekt som starkt indikerar att vår kunskap och formningsteknik har ett stort kundvärde, fortsätter Pär. Dessa projekt stärker vårt erbjudande med en produktionsteknik som kommer att leda till både billigare och effektivare bränsleceller för de fordonstillverkare som väljer att satsa på vätgasteknik.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-04-17
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200417.pdf

Download
PDF
2020-04-17
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-04-17
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200417.pdf

Ladda ner
PDF
2020-04-17
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-17 kl. 15:00 CET.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av