PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Mats Svanberg ny CFO på Cell Impact

2018-05-14 10:00
REG
MAR

Mats Svanberg har utsetts till ny CFO i Cell Impact AB (publ). Han efterträder Håkan Wallin som innehaft rollen som CFO sedan 2016. 

Mats Svanberg har arbetat som Business Controller inom bolaget sedan slutet av 2017. Mats har en bred industriell och internationell erfarenhet inom ekonomi, affärsutveckling och bolagsförvärv i olika divisioner inom SKF. Hans senaste uppdrag var som VD och koncernchef för HP Tronic Group.

Mats är född 1961 och tillträder sin roll den 15 maj 2018.

- Det är glädjande att kunna välkomna Mats till rollen som CFO. Jag är övertygad
om att Mats olika erfarenheter och kompetenser kommer väl till pass i Cell Impacts fortsatta utveckling, säger Pär Teike, VD, Cell Impact. Jag vill också rikta ett stort tack
till avgående ekonomichef Håkan Wallin som ansvarat för Cell Impacts ekonomifunktion sedan 2016. Utöver arbetet med företagets ekonomi har Håkan förtjänstfullt varit ansvarig för Cell Impacts IR-funktion, samt en större aktieemission under 2018. Vi önskar Håkan lycka till i hans kommande uppdrag! 

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Files for download
PDF
2018-05-14
Cell_Impact_Pressrelease_2018-05-14.pdf

Download
PDF
2018-05-14
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-05-14
Cell_Impact_Pressrelease_2018-05-14.pdf

Ladda ner
PDF
2018-05-14
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). 

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av