PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

2020-06-10 11:35
REG
MAR

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Cell Impact ABs (publ) företrädesemission av units under april - maj 2019 pågår fram till och med den 15 juni 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B på Nasdaq First North Growth Market är den 11 juni 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Cell Impact till en kurs om 6,00 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas, nyemitteras 6 532 116 B-aktier och Cell Impact tillförs cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader.

Instruktioner om tillvägagångssätt för att teckna B-aktier finns i det pressmeddelande som Cell Impact publicerade den 1 juni 2020 samt på Cell Impacts hemsida, www.cellimpact.com/investor-relations.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (aktiedepå liknande Nordnet och Avanza, ISK-konto eller kapitalförsäkring) kontaktar du din förvaltare för teckning.

Om du vill nyttja dina teckningsoptioner och du är direktregistrerad ägare (VP-konto) så behöver du ladda ned och fylla i en blankett som kan hämtas på www.hagberganeborn.se/utnyttjande-av-teckningsoptioner-11.

Notera att teckningsoptioner av serie TO 1 B förfaller och därmed blir värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 15 juni 2020, alternativt säljer sina teckningsoptioner senast den 11 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, ekonomichef, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
No items found.
Nedladdningsbara filer
No items found.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av