PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Positivt slutresultat av högvolymtest

2020-08-04 9:06
REG
MAR

I januari 2020 initierade Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), tillsammans med japanska NKC, ett volymtest av Cell Impacts produktionsteknik Cell Impact Forming. Projektet är nu avslutat och resultaten är mycket tillfredställande. Efter tillverkning av drygt 2 miljoner flödesplattor är uppmätt slitage på både verktyg och maskinutrustning minimalt.

Syftet med långtidstestet var att samla erfarenheter från produktion av en större serie flödesplattor och att noggrant kunna mäta slitage på formningverktyg och flödesplattornas kvalitet genom hela serien.

- Efter över 2 miljoner kontinuerliga formningsslag, med samma verktyg och i samma maskin, kan vi nu konstatera att vår formningsteknologi, Cell Impact Forming; är mycket hållbar och lämpar sig mycket väl för produktion av stora volymer flödesplattor, säger Erika Henriksson, utvecklingsingenjör på Cell Impact. Både första och sista plattan ligger inom de mycket höga toleranskrav vi arbetar med för att förse våra kunder med högkvalitativa flödesplattor.

- Det känns mycket bra att ha genomfört ett så här pass omfattande test, tillägger Pär Teike, vd på Cell Impact. Nu har vi svart på vitt att vår teknologi klarar av de riktigt stora volymerna som vi förväntar ska komma i takt med att fördelarna med vätgas och bränsleceller nu blir allt tydligare.

Cell Impact Forming använder endast ett verktyg, monterat i en mycket kompakt maskin, för att forma det komplexa mönstret i en flödesplatta. Processen är betydligt mer kostnadseffektiv och mindre underhållskrävande än konventionell formning.

Under testet användes över 14 mil valsat rostfritt stål som nu återvinns till 100 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-08-04
1_Cell_Impact_PressRelease_SE_20200804.pdf

Download
PDF
2020-08-04
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-08-04
1_Cell_Impact_PressRelease_SE_20200804.pdf

Ladda ner
PDF
2020-08-04
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av