PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Rättelse: "Cell Impact offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor, riktad emission om 14 miljoner kronor samt nya finansiella mål"

2019-03-12 9:30
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) meddelar om rättelse av felskrivning i pressmeddelandet som offentliggjordes kl. 08.00 den 11 mars 2019.

Överteckningsemissionen omfattar 3 333 332 B-aktier och inte 999 996 B-aktier som felaktigt anges i pressmeddelandet. Förutom denna rättelse gäller vad som kommunicerats i pressmeddelandet kl. 08.00 den 11 mars 2019.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73 024 06 84, paer.teike@cellimpact.com

Files for download
PDF
2019-03-12
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-12.pdf

Download
PDF
2019-03-12
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-03-12
Cell_Impact_Pressrelease_2019-03-12.pdf

Ladda ner
PDF
2019-03-12
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact ar noterat pa Nasdaq First North och Erik Penser Bank ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av