PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Reservering av kundförluster avseende projekt med Suzhou China Hydrogen

2018-01-05 15:00
REG
MAR

Cell Impact (publ) kommunicerade den 27 april 2017 att förseningar uppstått med Suzhou China Hydrogen avseende ett avtal om strategiskt samarbete. Ett första steg i detta samarbete avsåg tillverkning av prototypplattor samt försäljning av en produktionslinje. Anledningen till förseningen var att Suzhou China Hydrogen inte erhållit investeringsfinansiering för köp av produktionslinjen som planerat.

Cell Impact bedömer nu att sannolikheten för ett avtal mellan parterna är mycket låg, eftersom Suzhou China Hydrogen fortfarande inte har erhållit någon finansiering. Denna bedömning medför en reservering för kundförluster med en negativ resultatmässig effekt om ca 1 MSEK för fjärde kvartalet 2017. Förlusten omfattar utvecklingskostnader rörande tillverkning av flödesplattor och en utebliven initial engångsbetalning för denna kunds rätt till prioritet och kort leveranstid av produktionsutrustning från Cell Impact.

"Med 10 års erfarenhet av Kina är jag fullt medveten om svårigheterna att få affärer i mål med det dynamiska affärsklimat som gäller i Kina. Vi lär oss av detta och marknaden fortsätter att vara mycket viktig för Cell Impact. Vi ser ett stort intresse från Kina för Cell Impacts kunskap och teknologi och jag är övertygad om att vi skall kunna konvertera andra möjligheter i Kina till affärer", säger Pär Teike, VD.

För mera information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-01-05
Cell_Impact_Pressrelease_2018-01-05.pdf

Download
PDF
2018-01-05
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-01-05
Cell_Impact_Pressrelease_2018-01-05.pdf

Ladda ner
PDF
2018-01-05
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl. 14.00 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av