PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Status på högvolymtester beställda av NKC

2020-04-02 11:49
REG
MAR

I slutet av januari 2020 initierade Cell Impact AB (publ), i samarbete med Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC), ett produktionstest för högvolymproduktion som löper fram till andra kvartalet 2020. Syftet med testet är att samla kvantitativa data och erfarenheter från en produktion av en större serie flödesplattor.

Fram till slutet av mars månad har knappt hälften av testprogrammet genomförts med en dedikerad formningsutrustning för tester. Formningsverktyget är speciellt designat för att underlätta löpande mätningar av slitage och andra fysikaliska parametrar.

Resultaten har hittills varit positiva i alla aspekter. Det underhåll på maskinen och verktyg som behövts utföras har varit mindre än förväntat. Trots ett stort antal formningscykler har både hydraulik och mekanik fungerat felfritt.

- Det här känns mycket bra, säger Erika Henriksson, ansvarig för verktygsutveckling och testprogrammet på Cell Impact. Redan vid det här stadiet kan vi visa att vår produktionsteknik, framförallt med hänsyn till det låga slitaget i verktyg, är ett tillförlitligt och kostnadseffektivt alternativ till konventionell formningsteknologi.

Långtidsprovet kommer totalt att nyttja 140 kilometer rullat rostfritt stål.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-04-02
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200402.pdf

Download
PDF
2020-04-02
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-04-02
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200402.pdf

Ladda ner
PDF
2020-04-02
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av