PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Valberedningens sammansättning och uppdrag

2017-03-27 18:30
REG
MAR

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av representanter för de till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt dess ordförande.

Valberedningen består i år av Mattias Klintemar (ordförande), som representant för Östersjöstiftelsen, Kåre Gilstring samt av bolagets ordförande, Tove Langlet. Dessa ägare kontrollerade tillsammans ca 18,1% av rösterna baserat på ägarstatisk vid årsskiftet.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2017 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisorer samt förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

Årsstämman 2017 hålls i Stockholm den 11 maj.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 00 07
tove.langlet@nordellpartner.se

Files for download
PDF
2017-03-27
Cell_Impact_Pressrelease_2017-03-27.pdf

Download
PDF
2017-03-27
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-03-27
Cell_Impact_Pressrelease_2017-03-27.pdf

Ladda ner
PDF
2017-03-27
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 16:30 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank www.penser.se

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av