PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i Cell Impacts pågående nyemission

2018-03-09 12:00
REG
MAR

Cell Impacts verkställande direktör Pär Teike och business controller Mats Svanberg tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen genom teckningsrätter överlåtna från större ägare. Pär Teike tecknar aktier motsvarande ett värde om 500 000 kronor och Mats Svanberg tecknar aktier till ett värde om 105 000 kronor.

Teckningsperioden i den pågående nyemissionen äger rum mellan den 1 till 15 mars 2018. Det huvudsakliga motivet till emissionen är att tillföra Cell Impact kapital för att utveckla produktionskapacitet och organisationens förmåga att på sikt kunna möta kundernas ökade efterfrågan på medel- till högvolymproduktion av flödesplattor till bränsleceller.

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent via teckningsförbindelser och garantier och kommer att tillföra Cell Impact cirka 48,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. 

- För mig är det glädjande att ha fått möjligheten att tillsammans med existerande ägare och nya investerare bidraga med kapital till Cell Impacts fortsatta utveckling genom den pågående nyemissionen. Jag ser med tillförsikt fram emot det kommande året och vad bolaget kan åstadkomma med nya finansiella medel, säger Pär Teike, VD.

 Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Cell Impacts hemsida www.cellimpact.com samt Erik Penser Banks hemsida www.penser.se.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-03-09
Cell_Impact_Pressrelease_2018-03-09.pdf

Download
PDF
2018-03-09
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-03-09
Cell_Impact_Pressrelease_2018-03-09.pdf

Ladda ner
PDF
2018-03-09
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

 Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av