PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Ytterligare framsteg för Cell Impact i samarbetet med Suzhou China Hydrogen

2017-03-30 11:30
REG
MAR

Cell Impact har tidigare informerat om sina framsteg mot ett strategiskt samarbetsavtal med det kinesiska bränslecellsbolaget Suzhou China Hydrogen Energy Technology. Som en del av detta erhöll bolaget en order för prototypplattor (för flödesplattor) i januari 2017.

Cell Impact har nu tagit ytterligare ett steg i denna process då en avsiktsförklaring har tecknats om försäljning av en slagenhet med tillhörande produktionsutrustning baserad på Cell Impacts teknologi. Utrustningen skall användas av Suzhou China Hydrogen för att påbörja produktion av flödesplattor i Kina. I överenskommelsen ingår även en option för kunden att erhålla utrustning för en komplett produktionsprocess, framför allt avseende lasersvetsning och läcktest.

Slutligt avtal om kommersiella villkor och leverans av produktionsutrustningen, inkl. serviceupplägg, skall enligt avsiktsförklaringen nås senast den 30 april, 2017. Suzhou China Hydrogen Energy Technology kommer att erlägga en deposition till Cell Impact för rätten att få prioritet och kort leveranstid av utrustningen. Depositionen kan till viss del komma att återbetalas för det fall parterna inte träffar ett kommersiellt avtal i enlighet med överenskommelsen i avsiktsförklaringen.

"Avsiktsförklaring ses av mig som ett viktigt framsteg för att stärka vårt samarbete med Suzhou China Hydrogen. Att denna kund väljer vår produktionsteknologi samt värdesätter vårt produktionskunnande om flödesplattor är mycket betydelsefullt och borgar gott inför framtiden. Att lyckas på den kinesiska marknaden är ju, som tidigare kommunicerats, vårt absolut största fokus i dagsläget.", säger Mats Wallin, Cell Impacts VD.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40 mats.wallin@cellimpact.com
eller
Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 00 07 tove.langlet@nordellpartner.se

Files for download
PDF
2017-03-30
Cell_Impact_Pressrelease_2017-03-30.pdf

Download
PDF
2017-03-30
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-03-30
Cell_Impact_Pressrelease_2017-03-30.pdf

Ladda ner
PDF
2017-03-30
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 09:30 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bank www.penser.se

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av