Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Robert Sobocki

Ordförande sedan 2020

Thomas Carlström

Medlem sedan 2017

Anna Frick

Medlem sedan 2020

Mattias Silfversparre

Medlem sedan 2021

Mikael Eurenius

Medlem sedan 2021

Ledning

Pär Teike

CEO, Chief Executive Officer (2017)

Stefan Axellie

CFO, Chief Financial Officer (2020)

Daniel Vallin

COO, Chief Operations Officer (2021)

Anders Öberg

CTO, Chief Technology Officer (2018)

Tord Lätt

CPO, Chief Project Officer (2021)

Susanna Sundström

Quality Manager (2021)

Karina Sick Larsson

CHRO, Chief Human Resources Officer (2021)

Internationell ledning

Achim Zeiss

Area Manager, Europe (2017)

Shigeru Nakagawa

Managing Director, Cell Impact Japan Inc. (2021)

Forrest Zhang

Country Manager, China (2021)

Bolagsordning

Bolagsordningen godkänns av årsstämman.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-04-22
Bolagsordning

Antagen på bolagsstämman 20210422

Download
PDF
2021-09-03
Download

Registreringsbevis

Cell Impact AB (publ)
Reg no. 556576-6655

Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-11-30
Registreringsbevis

Cell Impact AB (publ)

PDF
2021-11-30
Download
Download

Revisor