Investor relations

Välkommen till våra investerarsidor. Vårt syfte är att löpande informera kapitalmarknaden om Cell Impact och bolagets ställning, verksamhet och utveckling.

Cell Impact AB är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Genom att använda en skalbar unik formningsteknik – Cell Impact Forming™ – kan vi effektivt producera högkvalitativa flödesplattor i stora mängder. Vår teknik är väsentligt mer kompakt, mindre resurskrävande och med en lägre miljöpåverkan än konventionella produktionsmetoder.

Finansiell kalender

23

Augusti 2024

2024 Q2 Delårsrapport

06

November 2024

2024 Q3 Delårsrapport

Senaste rapporten

2024 Q1 Delårsrapport

Cell Impact – ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikbolag

Efterfrågan på climate tech är enorm – och har varit en viktig drivkraft för att göra Cell Impact till ett av de 50 snabbast växande företagen i Sverige under 2022. I videon förklarar vd Pär Teike vad som ligger bakom företagets tillväxt – och hur företaget kan bidra till omställningen av det globala energisystemet.

En av världens mest precisa mätteknologier ger goda förutsättningar att utveckla kundernas produktdesign

Det är med stolthet vi presenterar vår nya, världsunika mätteknik. Tillsammans med Hexagon har vi installerat mätutrustning som inte hittar sin like någonstans, så vitt vi vet. Mätbarheten är så precis den kan vara – med en precision på upp till en tjugondel av ett hårstrå. Mättekniken gör det möjligt för Cell Impact att hjälpa kunderna att utveckla ny produktdesign och avanverade verktyg.

Åk till toppen