Aktien

Cell Impacts aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag. Aktiens namn är Cell Impact AB och handlas under kortnamnet CI med ISIN-kod SE0017885379.

Aktiegraf

Ägarlista

Aktie­kapitalets ut­veckling

År Händelse Förändring A-aktier Förändring B-aktier Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Kvotvärde Aktiekapital (SEK)
1999 Nybildning 0 3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 1,00 3 800 000
2012 Riktad emission 0 1 200 000 0 5 000 000 5 000 000 0,10 500 000
2012 Omvänd split 0 -680 574 0 4 319 426 4 319 426 0,12 500 000
2012 Omvandling 72 600 -72 600 72 600 4 246 826 4 319 426 0,12 500 000
2013 Företrädesemission 72 600 4 246 826 145 200 8 493 652 8 493 652 0,12 1 000 000
2016 Riktad emission 0 526 000 145200 9 019 652 9 164 852 0,12 1 060 888
2016 Företrädesemission 72 600 4 509 826 217 800 13 529 478 13 747 278 0,12 1 591 332
2018 Företrädesemission 0 3 901 218 217 800 17 430 696 17 648 496 0,12 2 098 485
2018 Riktad emission 0 480 000 217 800 17 910 696 18 128 496 0,12 2 098 485
2018 Riktad emission 0 7 999 968 217 800 25 910 664 26 128 464 0,08 2 098 485
2019 Företrädesemission 0 18 128 496 217 800 44 039 160 44 256 960 0,06 2 638 677
2019 Riktad emission 0 1 191 701 217 800 45 230 861 45 448 661 0,12 5 260 962
2020 Optionslösen 0 6 393 673 217 800 51 624 534 51 842 334 0,10 5 260 962
2020 Riktad emission 0 7 000 000 217 800 58 624 534 58 842 334 0,12 6 811 362
2021 Företrädesemission 0 16 812 094 217 800 75 436 628 75 654 428 0,12 8 757 466
2022 Omstämpling -217 800 217 800 0 75 654 428 75 654 428 0,12 8 757 466
2022 Optionsinlösen 0 172 500 0 75 826 928 75 826 928 0,12 8 777 433
2023 Företrädesemission 0 515 623 104 0 591 450 032 591 450 032 0,12 68 463 980
Åk till toppen