Om oss

Detta är Cell Impact

Över hela världen pågår en omställning från fossila till förnyelsebara energikällor och vi på Cell Impact är en del av den utvecklingen. Bränsleceller producerar el och värme genom en kemisk reaktion där vätgas och syre förenas. Tekniken är miljövänlig och den enda restprodukten är vatten. Med hjälp av elektrolysörer kan man använda el från förnybara källor för att spjälka vatten och på så sätt tillverka grön vätgas.

Vi har utvecklat en unik patenterad metod för att med hög precision forma de mycket tunna metallplattor – flödesplattor – som används i bränsleceller och elektrolysörer. Metoden bygger på en hydraulisk slagenhet som mycket snabbt, och med stor noggrannhet, formar ett metallämne mellan två precisionsverktyg. De höga energinivåerna gör det möjligt att nyttja speciella fysikaliska egenskaper i metallen för att forma de mycket exakta mönster som krävs för en hög verkningsgrad i en modern flödesplatta.

Cell Impact utvecklar och tillverkar kundunika flödesplattor i metall för bränsleceller och elektrolysörer. Vår egenutvecklade formningsteknologi, Cell Impact Forming™, gör det möjligt att kostnadseffektivt tillverka flödesplattor i stora volymer, vilket ofta är en förutsättning för miljövänlig vätgasteknik i många applikationer.

Fördelar

Cell Impact Forming har många fördelar jämfört med konventionell formningsteknik, så kallad progressiv formning. Metodens låga energianvändning samt uteblivna behov av smörjmedel och därmed också utebliven vattenintensiv rengöring, är tydliga förbättringar mot den progressiva formningen.

Tekniken reducerar även verktygskostnaden med upp till 50 procent och kräver minimalt med underhåll, vilket gör Cell Impact Forming till en mycket attraktiv och miljövänlig tillverkningsmetod. Utöver de tekniska fördelarna, innebär Cell Impact Forming också en kraftfull kostnadsreducering per producerad platta. Det är den rationella processen med initiala låga investerings- och installationskostnader, tillsammans med de senare låga driftskostnaderna, som gör det möjligt för kunderna att få denna viktiga konkurrensfördel.

Erbjudande

Vi erbjuder kvalificerade designtjänster för flödesplattor och verktyg, prototypserier och produktion av flödesplattor i större volymer. Vi producerar både enkla flödesplattor och sammanfogade plattor, så kallade bipolära flödesplattor.

Cell Impact i korthet

Flexibel och skalbar tillverkning av kundanpassade flödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer.

53 medarbetare.

Huvudkontor och produktionsanläggning i Karlskoga. Dotterbolag i Japan – Cell Impact Japan Inc. – samt lokal närvaro i Tyskland.

Unik produktionsteknologi, skyddad via globala patent.

Utveckling och serieproduktion av kostnads- och energieffektiva flödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer.

  • Design för tillverkning och andra designtjänster
  • Verktyg och prototypserier
  • Lokal produktion kombinerad med licensintäkter
Åk till toppen