Affärsmodell

Cell Impacts erbjudande omfattar kvalificerade designtjänster för flödesplattor, verktygsdesign, prototypserier och produktion av flödesplattor i större volymer. Det innebär att bolagets affär består av fyra intäktsströmmar:

  1. serieproduktion av flödesplattor,
  2. design för tillverkning och andra designtjänster,
  3. verktyg och prototyper samt
  4. lokal produktion kombinerat med licensintäkter.

Den huvudsakliga intäktskällan över tid ska vara intäkter från tillverkning och försäljning av kundanpassade flödesplattor. För att möjliggöra storskalig produktion av flödesplattor har Cell Impact investerat i produktivitets- och lönsamhetsprogrammet Fas II där vi ökat kapacitet och grad av automation i de olika delprocesserna för att kunna skala upp produktionen. Fas II leder också till ökad kostnadseffektivitet, stabilare produktion och högre kvalitet på flödesplattorna, vilket ger hög nyttjandegrad till låg produktionskostnad. Sammantaget kommer detta att leda till ökade intäkter från försäljning av flödesplattor, och att dessa intäkters andel av de totala intäkterna också kommer att öka.

Vår kompetens inom design, process och produktion gör att vi kan stödja kunder i deras design av sina flödesplattor för att dessa ska bli lättare att tillverka och tillverkas med en högre och jämnare kvalitet, vilket genererar intäkter.

Samtliga projekt där kundanpassade flödesplattor ska utvecklas, omfattar försäljning av verktyg, fixturer och prototyper. Detta är en del i utvecklingsprocessen och genererar intäkter. I vissa fall, och på vissa marknader där det visat sig vara svårt att etablera verksamhet, kan Cell Impact upprätta partnerskap med köpare av flödesplattor, och sälja produktionsutrustning. Med detta följer licensintäkter och kompletterande intäkter från tjänster, verktyg och prototyper.  

Åk till toppen