Våra produkter & tjänster

Med en växande global kundlista och mer än 50 avslutade projekt är vi en av världens främsta kunskapsleverantörer och tillverkare av sammanfogade, så kallade bipolära flödesplattor.

Cell Impact Forming™, vår framgångsrika och patenterade formningsteknik, innebär att vi kan hjälpa våra kunder att med hög precision forma mycket tunna och avancerade flödesplattor av mycket hög kvalitet för användning i bränsleceller och elektrolysörer.

Vår erfarenhet och kunskap om flödesplattor och formning, gör att vi kan stödja kunder med design som resulterar i kvalitet, prestanda och jämförelsevis låg tillverkningskostnad för såväl hög- såväl som lågvolymstillverkning. Cell Impacts breda erfarenhet och kunskap från olika applikationsområden har också gett oss processkunskap som i sin tur har resulterat i ett antal industriförsta produktionsutrustningar för effektiv tillverkning av bipolära plattor.

Åk till toppen