Värdekedja

De flödesplattor av metall som Cell Impact tillverkar ingår i en värdekedja som sträcker sig från produktion av råvara till slutanvändning i branscher som till exempel fordonsindustrin, flyg,  marina och stationära tillämpningar.

Värdekedjan är komplex och omfattar flera kritiska steg innan flödesplattorna kan användas av tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer – för att möjliggöra både effektiva och hållbara alternativ till användning av fossila bränslen och tillverkning av grön vätgas, framställd med elektricitet från förnybar energi.


Den nedanstående modellen är en förenklad illustration av flödesplattans nuvarande och potentiella värdekedja.

Utvinning av råmaterial

Cell Impact tillverkar flödesplattor av metall, vilket innebär att en process som kräver utvinning av råvaror som järn, zink, nickel, krom och molybden samt titan. Dessa råvaror utvinns i gruvor runt om i världen, men kan också bestå av återvunnet skrot vilket då ger ett mer cirkulärt flöde. Jungfrulig produktion av metaller förutsätter prospektering och gruvdrift för att utvinna råvaran från jordskorpan. Råvarorna kommer från regioner och leverantörer utan betydande ESG-problematik.

Bearbetning och raffinering

Råvaran genomgår ett antal processteg för att rena och förädla materialet innan det utvunna råmaterialet kan bearbetas metallurgiskt genom smältning, legering och formning av den önskade metallen som valsad plåt. Raffinering av metallen är ett avgörande steg i processen för att avlägsna orenheter och få en produkt av jämn och hög kvalitet. Den här processen är mycket energikrävande.

Tillverkning av flödesplattor

Cell Impact har utvecklat Cell Impact Forming, en unik, patenterad, formningsmetod som möjliggör snabb och kostnadseffektiv formning av flödesplattor. Teknologin bygger på en högkinetisk process där två verktyg möts med en hög och exakt kontrollerad hastighet vilket ger en skalbar produktion av flödesplattor av hög kvalitet. Processen bygger på att metallen före och efter bearbetning är torr och rumstempererad vilket innebär en lägre energianvändning än konventionell pressprocess och att tillverkningen sker utan smörjmedel och vattenförbrukning. Tillsammans ger detta en industriell tillverkningsprocess med liten klimat- och miljöpåverkan. Den typ av flödesplattor som Cell Impact tillverkar är PEM-plattor med protonutbytesmembran, samt plattor för SOFC, fastoxidbränsleceller.

Elektrolysörer

ElektrolysörerCell Impact tillverkar flödesplattor av metall, vilket innebär att en process som kräver utvinning av råvaror som järn, zink, nickel, krom och molybden samt titan. Dessa råvaror utvinns i gruvor runt om i världen, men kan också bestå av återvunnet skrot vilket då ger ett mer cirkulärt flöde. Jungfrulig produktion av metaller förutsätter prospektering och gruvdrift för att utvinna råvaran från jordskorpan. Råvarorna kommer från regioner och leverantörer utan betydande ESG-problematik.

Bränsleceller

BränslecellerCell Impact tillverkar flödesplattor av metall, vilket innebär att en process som kräver utvinning av råvaror som järn, zink, nickel, krom och molybden samt titan. Dessa råvaror utvinns i gruvor runt om i världen, men kan också bestå av återvunnet skrot vilket då ger ett mer cirkulärt flöde. Jungfrulig produktion av metaller förutsätter prospektering och gruvdrift för att utvinna råvaran från jordskorpan. Råvarorna kommer från regioner och leverantörer utan betydande ESG-problematik.

Flygindustrin

Flygindustrin är en stor utsläppskälla vad gäller klimatpåverkande utsläpp. Innan pandemin stod sektorn för 2,5 procent av de globala utsläppen av koldioxid, och är efter några år med lägre utsläpp i närheten av de utsläppsmängder som gällde då. Vätgasdrivna flyg beräknas växa i betydelse under de kommande åren – initialt för mindre plan och kortare sträckor, men över tid med allt större plan och längre flygningar.

Marina tillämpningar

Den marina näringen har en stor påverkan genom omfattande utsläpp av klimatpåverkande ämnen. När det gäller fartygsnäringen är det inledningsvis mest attraktivt med vätgasdrift på kustnära sträckor. Potentialen för att minska klimatpåverkande utsläpp genom bränslecellsteknik är omfattande.

Stationära tillämpningar

Det finns en stor potential för ökad användning av bränslecellsteknik som backup för energiproduktion eller där det är svårt med annat än så kallade off-grid-lösningar. Marknaden, där bränslecellsgeneratorer skulle kunna vara ett alternativ till dieseldrift, uppskattas under åren 2023–2030 växa med 25 procent om året.

Materialhantering

Segmentet omfattar till exempel olika typer av anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner och gaffeltruckar, men också tåg. Bränslecellsdrift för tåg förväntas under åren 2026–2035 öka med 28 procent om året. Fordonsindustrin Ett stort antal aktörer inom fordonsindustrin har kommit långt när det gäller utvecklingen av bränslecellsdrift för bilar och tunga fordon. En del av dessa utvecklar egna bränslecellsstackar, andra köper från underleverantörer. Potentialen inom sektorn är stor och det finns en stor hävstång – en elektrisk bränslecellsbil behöver 300–500 flödesplattor, vilket gör att även en begränsad andel av bränslecellsbilar kommer att leda till en mycket stor efterfrågan på flödesplattor.

Fordonsindustrin

Ett stort antal aktörer inom fordonsindustrin har kommit långt när det gäller utvecklingen av bränslecellsdrift för bilar och tunga fordon. En del av dessa utvecklar egna bränslecellsstackar, andra köper från underleverantörer. Potentialen inom sektorn är stor och det finns en stor hävstång – en elektrisk bränslecellsbil behöver 300–500
flödesplattor, vilket gör att även en begränsad andel av bränslecellsbilar kommer att leda till en mycket stor efterfrågan på flödesplattor.

Åk till toppen