Strategi

Uppbyggnaden av Cell Impact görs i två faser. Fas l handlade om att snabbt bygga upp tillräckligt med kapacitet för att initialt kunna möta de behov kunderna hade och för att kunna fånga de nya affärsmöjligheterna. Det inkluderade en större fabrik och anskaffning av ny produktionsutrustning. I Fas ll ligger fokus på att kraftigt sänka produktionskostnaderna genom högre grad av automation och smartare processer samt att kunna möta växande volymer.

2018 - 2019 | Ny strategi – komma igång

 • Cell Impact blir en producent av flödesplattor
 • Påbörjar produktionen av flödesplattor; starkt fokuserade på utvalda kunder
 • Cirka 15 anställda

2020 | Fas I – ny fabrik, uppskalning

 • Flytt till ny 6 000 m2 fabrik
 • Fas-I uppbyggnad av produktion med 2 500 m2 produktionsyta
 • Uppskalning av produktion – Nordamerikakonton driver volym
 • Cirka 30 anställda

2021 | Accelerera – uppskalning av produktion

 • EU:s gröna giv triggar förfrågningsinflöden
 • Större order från Plug Power
 • Uppskalning av produktion
 • +100 anställda med 25 ingenjörer/tekniker
 • Initiera Fas II – ytterligare 2500 m2 för att nå 5 000 m2 produktionsyta 

2022 | Fas II – ny produktiv processteknologi, accelerera

 • Nya koncept och vissa nya processer utvecklade
 • Raka och automatiserade processflöden för högre produktivitet
 • Betydande ökning av produktionsyta etablerad och populeras gradvis med ny utrustning i respons till efterfrågan
 • Börjat introducera ny kompakt, automatiserad processteknologi
 • Erfarenheterna från Fas l och förverkligandet av framtidsplanen under Fas ll representerar ett starkt erbjudande i en accelererande industri

2023 - | Internationalisering

 • I takt med att teknik för vätgassamhället sammankopplas med säkerhets- och industripolitik kan lokalisering bli allt viktigare. Cell Impact står redo med factory-in-factory-koncept som kan vara en modell för att stödja kunder lokalt. Cell Impact Forming™, som är jämförelsevis mycket enkel att bygga och installera, är här en viktig byggsten.
Åk till toppen