Målbild hållbarhet

Miljömässigt ansvarstagande

Vi ska revolutionera det globala energisystemet och bekämpa klimatförändringarna som hotar vår värld som vi känner den idag. Vi ska värna om och vidareutveckla vår miljövänliga och skalbara teknik och därigenom erbjuda hållbara lösningar på vätgassamhällets utmaning kopplat till massproduktion av flödesplattor.

Social hållbarhet

Vår arbetsplats ska präglas av mångfald då vi är övertygade om att det ger oss de allra bästa förutsättningar att vara en agil, innovativ och affärsmässigt hållbar verksamhet. Här ska alla medarbetare ha förutsättningar att bidra till framgång och vara en del av en stark gemenskap som ger möjlighet till ett kontinuerligt lärande.

Hållbar verksamhetsstyrning

Vår ledningsstruktur ska präglas av långsiktighet. Vi ska ha ordning och reda bland processer och rutiner och det ska vara uppenbart för alla hur vi tjänar bolaget och hur bolaget balanserar olika intressenters behov. Våra ledningsrutiner ska vara enkla och skalbara och uppfylla verkliga behov där de underlättar för människor att göra rätt. Som bolag och anställda lever vi enligt höga etiska standarder och uppträder ansvarsfull mot varandra, våra aktieägare, kunder, samarbetspartners och samhället.

Åk till toppen