Vision & affärsidé

Affärsidé

Cell Impact utvecklar och tillverkar miljövänliga flödesplattor för bränsleceller och elektrolysörer, samt erbjuder tjänster, verktyg och produktionsutrustning i anslutning till kärnaffären.

Bolagets unika kompakta, hållbara och skalbara formningsteknik ger kostnadsfördelar för kunderna vilket stärker Cell Impacts konkurrenskraft. Ytterligare en fördel är Cell Impacts designkompetens där flödesplattan formges för att ge bästa resultat i bränslecellsstacken, men också för att möjliggöra en rationell produktionsprocess, vilket ger plattor av hög och jämn kvalitet till låg kostnad.

På grund av de stora volymerna av flödesplattor som kommer att efterfrågas blir lokal produktion nödvändig för att reducera kostnader och risker i samband med långa transporter av höga volymer. Det innebär att Cell Impact kan etablera sin unika process i anslutning till kundens fabrik. Cell Impact ska sträva efter att behålla kontrollen över processen genom leasing, royalties eller motsvarande, och med ett fokus på att kontinuerligt vara delaktig med bolagets spetskompetens.

HQ
Karlskoga, Sverige

Nyckelmarknader
USA
Kanada
EU
Storbritannien
Norge
Japan
Kina
Sydkorea
Indien
Australien

Försäljningskontor
Tyskland
Japan

Åk till toppen