Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Investor relations

Cell Impact AB är en global leverantör av avancerade flödesplattor i metall och produktionsteknik till marknaden för vätgasbränsleceller och elektrolysatorer. Genom att använda en skalbar unik teknik – Cell Impact Forming™ – kan vi effektivt producera högkvalitativa flödesplattor i stora mängder. Vår teknik är väsentligt mer kompakt, mindre resurskrävande och miljövänlig än konventionella pressmetoder.

...

SEK

...
(
...
%)
...
Volym
...
...
Nasdaq First North Growth Market
Aktien

Investerarkontakt

Pär Teike, Vd
+46 73-024 06 84
paer.teike@cellimpact.com

Dags för en uppdatering

2021-10-26

Cell Impact noterades på Nasdaq First North Growth Market redan 2013 och har växt kraftigt under åren. Med ett börsvärde på 2,5 miljarder kronor och uppåt 30 000 aktieägare var det dags att uppdatera våra investerarsidor.

Nu på engelska

Allt eftersom vi får fler internationella investerare kände vi behovet av att lägga till engelska som andraspråk för de som inte talar svenska. Därför finns de flesta av våra pressmeddelanden (från 2019) och finansiella rapporter (från 2020) också numera på engelska.

Vårt mål kvarstår – att förse investerare med aktuell och korrekt information för att förenkla investeringsbeslut. Vi hoppas att du kommer att uppleva vår nya IR -webbplats som lätt att navigera och ett nöje att använda!

Pär Teike, CEO
Stefan Axellie, CFO

Karlskoga, Sweden

Files For Download
No items found.

Buggar och önskemål?

2021-10-27

Som med alla nya webbplatser är vi ödmjuka nog att erkänna att vi kanske har missat något. Så om du hittar ett fel eller har ett förslag på något som vi inte har tänkt på får du gärna meddela oss!

Skicka bara en e-post till bugreport@cellimpact.com så tittar vi på det. Tack!

Files For Download
No items found.

Senaste pressmeddelanden

Visa alla
2021-11-18 21:08
REG
MAR

Uppdaterad indikativ tidplan för Cell Impacts fullt garanterade företrädesemission

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) meddelar idag en uppdaterad indikativ tidplan för den fullt garanterade Företrädesemissionen. Den uppdaterade indikativa tidplanen avviker från den tidigare kommunicerade indikativa tidplanen då planerat prospektgodkännande har senarelagts på grund av hög arbetsbelastning hos Finansinspektionens prospektenhet.

Läs mer
2021-11-16 16:48
REG
MAR

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cell Impact

Extra bolagstämma i Cell Impact AB (publ) hölls den 16 november 2021 varvid aktieägarna bland annat fattade beslut om emissionsbemyndigande.

Läs mer
2021-10-28 21:10
REG
MAR

Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021.

Läs mer
MAR
- Insiderinformation
REG
- Regulatorisk
- Geografisk begränsning

Seanste finansiella rapporter

Visa alla
PDF

2021 Q3 delårsrapport

Ladda ner
PDF
2021-10-22
Ladda ner
PDF

2021 Q2 delårsrapport

Ladda ner
PDF
2021-08-25
Ladda ner
PDF

2021 Q1 delårsrapport

Ladda ner
PDF
2021-05-07
Ladda ner
PDF

2020 årsredovisning

Ladda ner
PDF
2021-03-26
Ladda ner
PDF

2020 Q4 bokslutskommuniké

Ladda ner
PDF
2021-02-19
Ladda ner

Finansiell kalender

18

Februari
2022
2021 Q4 bokslutskommuniké
Information tillhandahålls av