Ledning

Ledningen i Cell Impact består av personer med mångårig, relevant industriell erfarenhet och kompetens att driva strategisk och operativ verksamhet. 

Ersättningar till ledande befattningshavare 

Enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ska bolaget sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor.

Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen revideras årligen för att säkerställa marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

Ersättning till verkställande direktören består av grundlön samt möjlighet att erhålla bonus om maximalt sex månadslöner per år. Utbetalning av bonus beslutas av bolagets styrelse. Vd har därtill rätt till pensionsavsättningar motsvarande 30 procent av grundlönen. Pensionsålder är 65 år. 

Övriga förmåner kan förekomma i begränsad utsträckning och gäller framför allt förmån i form av förmånsbil och försäkringar till bolagets ledning.

Om bolaget säger upp vd på grund av annat skäl än att vd grovt åsidosatt sina åligganden har vd rätt till avgångsvederlag motsvarande totalt sex grundlöner (månadslöner) som betalas ut under sex månader. Avgångsvederlag ska dock inte utgå vid pension. Vd är bunden av en konkurrensklausul som gäller under 12 månader efter anställningens upphörande. I det fall bolaget åberopar konkurrensklausulen ska vd ersättas under 12-månadsperioden med maximalt 60 procent av tidigare månadsinkomst (under den perioden som åberopas). Ersättning ska dock inte utgå under tiden avgångsvederlag utgår.

Pär Teike

Pär Teike

CEO, Chief Executive Officer (2017)

Född 1962. Mångåriga och breda erfarenheter från ledande befattningar inom SKF, Getinge och Elos Medtech i främst Asien.

Utbildning
Kandidatexamen i ekonomi, Karlstad Universitet. Vidareutbildning på Gustavus Adolphus College, MN, USA och Kansai University of Foreign Studies, Japan.

Anställd
2017

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
100 000 optioner (2020:2023)
25 000 optioner (2021:2024)
25 000 optioner (2022:2025)

Stefan Axellie

Stefan Axellie

CFO, Chief Financial Officer (2020)

Född 1964. Gedigen erfarenhet som controller och ekonomichef från bolag som Frantschach Coating, Atlas Copco och senast som vice vd och CFO i Würth Svenska AB.

Utbildning
Kandidatexamen i ekonomi och administration från Örebro Universitet.

Anställd
2020

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
50 000 optioner (2020:2023)

Daniel Vallin

Daniel Vallin

COO, Chief Operating Officer (2021)

Född 1977. Lång industriell erfarenhet som bland annat Produktionschef för batterimontage och Kvalitetschef för transmissions-artiklar på Scania CV AB.

Utbildning
Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet.

Anställd
2021

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
30 000 optioner (2022:2025)

Karina Sick Larsson

Karina Sick Larsson

CHRO, Chief Human Resources Officer (2021)

Född 1972. 20+ års erfarenhet av operativ och strategisk HR inom medelstora organisationer med fokus på tillväxt och affärsutveckling.

Utbildning
Kandidatexamen inom Personal och Organisationsteori från Karlstad Universitet. Executive Master of Human Resources från M-gruppen.

Anställd
2021

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
30 000 optioner (2022:2025)

Internationell ledning

Achim Zeiss

Achim Zeiss

Area Manager, Europe (2017)

Född 1951. Bred erfarenhet av tysk bilindustri. Vd för Danly Germany (10 år) och DADCO Europe (22 år).

Utbildning
Ingenjör.

Anställd
2017

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
10 000 optioner (2020:2023)
25 000 optioner (2021:2024)
30 000 optioner (2022:2025)

Shigeru Nakagawa

Shigeru Nakagawa

Managing Director, Cell Impact Japan Inc. (2021)

Född 1965. Bred erfarenhet av affärsutveckling som bland annat Executive Officer of New Business Development på Nakanishi Metal Works Co. och Director på Mitsui Sumitomo Insurance Co. Utbildning Jurist, Doshisha Universitet, Japan.

Anställd
2020

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
10 000 optioner (2021:2024)
10 000 optioner (2022:2025)

Ägande styrelse och ledning

Åk till toppen