Investor relations

Cell Impact AB är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer.

Senaste rapporten

2023 Q4 Bokslutskommuniké

Finansiell kalender

22

Mars 2024

Årsredovisning 2023

25

April 2024

2024 Årsstämma

Cell Impact som investering

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™. Tekniken gör det möjligt att tillverka flödesplattor i industriell omfattning, med mer avancerade mönster, till en lägre kostnad och med en mindre påverkan på klimat och miljö. Detta innebär i sin tur att Cell Impact kan bidra till att skapa mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller och elektrolyser jämfört med konventionella formningsmetoder. 

Åk till toppen