Revisor

Revisorerna väljs av årsstämman för en period av ett år. De externa revisorernas uppgifter innefattar revision av styrelsen och verkställande direktören samt bolagets årsredovisning och bokföring.

Den sista årsstämman väljer att välj det registrerade revisionsföretaget PwC. Sebastian Månsson, auktoriserad revisor, fungerade som ansvarig revisor.

Åk till toppen