Finansiell information

Finansiella mål

 

2025

2028

Nettoomsättning (MSEK)

200-250

>600

EBITDA

> 15 procent på medellång sikt

Intäkter 2023

Balansomslutning 2023

Antal anställda 2023

47 261 KSEK

381 933 KSEK

80

 

Nettoomsättning (MSEK)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2

7

12

29

71

77

47

Åk till toppen